Auto-Italia-Houten
Alle Italiëspecialisten op één website! Nederlandse versie English version
(advertenties)
Disclaimer
® Auto-Italia-Houten is een geregistreerd merk van Martin de Vries Promotion.
© Copyright 2003-2011 Martin de Vries Promotion. Alle rechten voorbehouden.

Copyright
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Informatie, in welke vorm dan ook, waaronder het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen of grafisch materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manieren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Disclaimer
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgevers en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie op de website.

Privacy
Bezoekers registreren zich op drie manieren. 1. Middels het opgeven van een gratis ontvangen van een automatische berichtgeving. 2. Middels het op de hoogte brengen van een vriend/kennis door het opgeven van een e-mailadres via tell-a-friend. 3. Middels het opgeven van een e-mailadres voor het ontvangen van nieuwsbrief/aanbiedingen. Auto-Italia-Houten neemt de privacy van onze geregistreerde bezoekers uiterst serieus. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken.

Wij houden de geregistreerde bezoeker op de hoogte van het bestaan van de producties van Martin de Vries Promotion, alsmede het laatste nieuws en alle aanbiedingen, en alle andere door ons georganiseerde acties en/of aanbiedingen per e-mail of fysieke mail. Tevens bieden wij geregeld interessante informatie over door ons geselecteerde nieuwe producten/diensten of aanbiedingen. Indien dit niet op prijs wordt gesteld kan de geregistreerde bezoeker dit ten alle tijden aangeven middels het versturen van een e-mail naar info@auto-italia-houten.nl onder vermelding van 'unsubscribe'.

Uw gegevens zijn beschikbaar voor dienstverlening en acties van Martin de Vries Promotion. Martin de Vries Promotion kan besluiten deze gegevens beschikbaar te stellen voor partners. Zij kunnen uw gegevens gebruiken om interessante informatie en/of aanbiedingen te verstrekken. Uw gegevens kunnen, samen met hun informatie, worden geanalyseerd om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Uw adresgegevens kunnen eveneens door ons worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven voor het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen.

Bezoekers van de website alsmede geregistreerde bezoekers verlenen respectievelijk bij gebruik van de website alsmede bij inschrijving separaat toestemming aan Martin de Vries Promotion om zijn/haar gegevens voor bovenstaande doeleinden en onder bovenstaande voorwaarden te gebruiken.

http://www.beekmantransport.com

http://www.prewarcar.com

http://www.autotrader.nl

http://www.kuiperverzekeringen.nl

http://dy.testnet.nl/click/?sID=16464&cID=392&ppID=0&sfID=60&afID=1649


Copyright ©. Martin de Vries Promotion. All rights reserved.